تماس با مدیریت فروشگاه من ایرانی :

پاسخگویی۱: ۰۹۲۱۷۳۹۵۰۵۱

پاسخگویی۲: ۰۹۱۸۷۱۶۸۸۳۸

پیامکی:۳۰۰۰۲۲۲۳۳۳۳۳۴۵

ایمیل:info@manirani.ir

دفترمرکزی:۳۴۳۲۷۸۶۵