توضیحات

اقتصاد غرب نیوز

من ایرانی طراحی سایت خبری را در 20 روز انجام می‌دهد. نرم افزار خبرگزاری من ایرانی، بستر قدرتمند و انعطاف پذیری را برای اداره خبرگزاری ها فراهم می‌کند. پایگاه خبری اقتصاد غرب نیوز به طور کامل، قابل انطباق و واکنش گرا، می‌باشد؛ سطوح مختلف گردش خبری در این سایت قابل تعریف هست. بخش‌های عمومی وب سایت این خبرگزاری به صورت کاملا انعطاف پذیر و متناسب با سلیقه‌ها و نیازهای کارفرما،از طریق سامانه مدیریت محتوا قابل تنظیم خواهد بود، در طراحی سایت خبری اصول طراحی سایت و سئو رعایت می‌گردد؛ تا علاوه بر دسترسی مناسب مراجعین، اطلاعات در معرض دید موتورهای جستجوگر باشند و با رتبه بالا در خروجی جستجوی آنها نمایش داده شوند.

سفارش ظراحی سایت خبری