توضیحات

نمونه کار طراحی وب سایت پیمانکاری ساختمان

شرکت آریا سازه الیپی، فعال در حوزه پیمانکاری ساخت وسازساختمان در استان کرمانشاه با مدیریت مهندس غلامی.در خرداد مال سال ۱۳۹۹ توسط من ایرانی طراحی و تحویل کارفرما شد.