کاهش تعرفه ارسال پیامک تبلیغاتی در سامانه پیامک من ایرانی در طی۶سال

به اطلاع میرساند

ضمن مصوبه اعلام شده از سوی اپراتورها مبنی بر افزایش قیمت ها تا ۱۰ریال ، جهت افزایش رضایتمندی مشتریان در سامانه ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی من ایرانی  در استان کرمانشاه، کلیه تعرفه های ارسال پیامک از ۲۰ تا ۶۰ ریال کاهش یافت.